Get Adobe Flash player
Data i czas
Galeria

W dniach 7-9 października Budach Głogowskich, nieopodal Kolbuszowej odbył się 41 Zlot Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Podkarpackiej pod hasłem "W dawnych czasach....gdy Polska przyjmowała Chrzest". W zlocie wzięło udział około 100 harcerzy i instruktorów, w tym 10 harcerzy z naszej 1 DH NS "Łaziki". Zlot był dofinansowany ze środków Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej i grantu z Kuratorium Oświaty.

Więcej…

 

W  dniach 21 – 23.10.2016 r. już po raz czwarty reprezentacja naszej 1 DH NS „Łaziki” uczestniczyła w IV Ogólnopolskim Integracyjnym Zlocie Drużyn Harcerskich ZHP pod hasłem „Pamięć historii żyje w nas”. Celem zlotu było pogłębianie wiedzy historycznej o Sandomierzu, kształtowanie postaw patriotycznych, doskonalenie vademecum harcerskiego oraz integracja z innymi uczestnikami.

Więcej…

 

Dzień 31 października 2016r., zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem ZSS w Kolbuszowej Dolnej, jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla zgłoszonych przez rodziców uczniów. Dzieci należy zgłaszać do dnia 27 października 2016r.