Get Adobe Flash player
Data i czas

W tym roku szkolny nasi uczniowie wzięli udział w lekcjach bibliotecznych zorganizowanych przez bibliotekarza szkolnego i przy współpracy Biblioteki Publicznej nad Nilem. Lekcje biblioteczne odbywały się co drugi miesiąc, a prowadziła je pani Elżbieta Rząsa.

Więcej…

 

Informacja

Informujemy, że po konsultacji z Radą Rodziców nastąpiła

zmiana w Organizacji roku szkolnego 2016/2017 związana

z dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Zaplanowane na 19

i 20 czerwca dni wolne od zajęć dydaktycznych będą dniami nauki,

natomiast dzień wolny przeznaczony na pisanie dokumentacji

szkolnej przesunięty zostaje na jeden dzień 21.06 (środa).

W tym dniu szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

dla zgłoszonych przez rodziców uczniów w godz. 9:00 - 13:30.