Get Adobe Flash player
Data i czas
RODO

We wrześniu 2004 roku za zgodą pani Marzeny Mytych – dyrektora Szkoły Podstawowej w Kolbuszowej Dolnej, został utworzony pierwszy w powiecie oddział specjalny dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, liczący siedmioro uczniów. Z roku na rok przybywało uczniów znajdujących swoje miejsce w nowo tworzących oddziałach. Zainteresowanie rodziców edukacja ich niepełnosprawnych dzieci w szkole, która zaspakajałaby swoiste potrzeby edukacyjno – wychowawcze, doprowadziło do otworzenia pierwszej w powiecie szkoły specjalnej.

Uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej, od 1 września 2007 roku istnieje w Kolbuszowej Dolnej Szkoła Podstawowa Specjalna oraz Gimnazjum Specjalne. Oficjalne otwarcie szkół odbyło się 27 listopada 2007 roku.

Od 1 marca zgodnie z Aktem Założycielskim funkcjonujemy jako Zespół Szkół Specjalnych, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum Specjalne.

1 września 2009 roku została utworzona w naszym Zespole nowa szkoła: Ponadgimnazjalna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, która składała się z dwóch oddziałów liczących 12 uczniów.