Get Adobe Flash player
Data i czas
RODO

Od roku 2012/2013 w naszej szkle działa kółko ekologiczne, którego głównym zadaniem jest wdrażanie do ekologicznego trybu życia i podejmowanie praktycznych działań na rzecz ochrony przyrody.


Cele:

- poznanie problemów ekologicznych bliższego i dalszego otocznia

- rozwijanie postaw proekologicznych wśród uczniów

- wdrażanie do odpowiedzialnej czyli selektywnej zbiórki odpadów

- budzenie szacunku do otaczającego świata

- uwrażliwienie na piękno środowiska naturalnego

- twórcze wykorzystanie zdobytej wiedzy


Działalność ekologiczna:

- udział w akcji „Sprzątanie Świata”,

- zbiórka makulatury, puszek, nakrętek  i baterii,

- organizacja apeli, konkursów,

- udział w konkursach i warsztatach  organizowanych przez inne placówki,

- współpraca z klubem Gaja, stowarzyszeniem EKOSKOP.


Opiekunowie:

Agnieszka Draus, Agnieszka Kiełb,  Katarzyna Skupińska.


Rok 2013/2014

Rok 2014/2015

Rok 2015/2016