Get Adobe Flash player
Data i czas
RODO

Sprawozdanie z wizyty w szkole partnerskiej COLEG GWENT CROSSKEYS CAMPUS, Newport w Walii

W dniach 12 – 16 czerwca 2014r. odbyła się już trzecia wizyta przedstawicieli Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej w partnerskiej szkole w Crosskeys w Walii, w ramach programu Comenius. Wzięły w nich udział następujące szkoły: Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, Cluj Napoka (Rumunia), Új Esély Oktatási Központ, Edeleny (Węgry), Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej, Yaşama Sevinci Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Turcja), Coleg Gwent Crosskeys Campus (Walia).

Walia w, której gościliśmy jest pięknym, malowniczym krajem z dużą ilością zabytków. Mieszkaliśmy w mieście Cardiff – stolicy Walii, w którym zabytkowa architektura doskonale harmonizuje się z nowoczesnym budownictwem. Zwiedzaliśmy historyczne, ciekawe i charakterystyczne dla miasta miejsca, ale przede wszystkim było to czas wytężonej pracy nad naszym wspólnym projektem, czas wzajemnego poznawania się, wyciągania wniosków i planowania dalszych działań.

Pierwszego dnia gościliśmy w Campus w Crosskeys, gdzie tradycyjną piosenką, wierszem i kwiatkiem zostaliśmy uroczyście powitani przez kadrę oraz uczniów szkoły oraz zwiedzaliśmy całą szkołę. Było to bardzo sympatyczne przyjęcie.

Po południu z całą grupą Comenius pojechaliśmy do parlamentu walijskiego w Cardiff (Welsh Assembly). Tam zapoznaliśmy się z miejscem, w którym spotyka się Zgromadzenie Narodowe Walii

W kolejnym dniu przedpołudnie spędziliśmy w filii zaprzyjaźnionej szkoły w Ebbw, do której uczęszczają uczniowie ze znacznym i głębokim upośledzeniem. Tam mieliśmy okazję poznać strukturę szkoły, zobaczyć sale terapeutyczne oraz prowadzone przez specjalistów terapie.

Po obiedzie wyruszyliśmy do Museum Special Needs w Cardiff. Tam wzięliśmy udział w warsztatach plastyczno-teatralnych prowadzonych przez pracowników teatru, którzy na co dzień pracują również z osobami upośledzonym. Następnie byliśmy uczestnikami spektaklu, w którym aktorami byli nie tylko ludzie sprawni, ale także osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Był to kolejny dowód na niesamowite możliwości drzemiące w osobach niepełnosprawnych.

Następnego dnia zwiedzaliśmy historyczny zamek w Cardiff. Mieliśmy też okazję być świadkami defilady i salw honorowych z okazji urodzin królowej Elżbiety II. Po południu poznawaliśmy miasto, jego historię, a także jego uroki.

Następnie zwiedzaliśmy Stadion Narodowy w Cardiff.

Centrum Sztuki (Millenium Center) to miejsce, które mogliśmy poznać podczas kolejnego dnia. Posiada kilka sal teatralnych w tym jedną dużą, w której odbywają się opera, teatr i balet. Ponadto jest to centrum również tańca i muzyki. Spotykają się tam wszyscy amatorzy sztuki.

W ostatnim dniu naszej wizyty uczestniczyliśmy w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli szkoły w Crosskeys: muzycznych, rękodzielniczych, tanecznych, plastycznych, ogrodniczych oraz historycznych. Poznawaliśmy metody i formy pracy stosowane w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Czynnie braliśmy udział w tych zajęciach.

Podczas spotkania popołudniowego przedstawiliśmy filmy prezentujące działalność artystyczną o tematyce wiosennej prowadzoną w poszczególnych szkołach oraz zaprezentowaliśmy prace plastyczne o lecie wykonane przez uczniów wszystkich placówek. W ramach aktywności „Our Flavors” każdy kraj przedstawił legendę o powstaniu swojego państwa.

Następnie ustalono datę wizyty w Turcji, przygotowanie wystawy „Nasze miasta” oraz datę wizyty w Rumunii oraz Międzynarodowego Festiwalu, który odbędzie się w naszej szkole, w czerwcu w przyszłym roku. Na koniec wszyscy otrzymali certyfikaty wizyty w Walii.

Podczas powrotu do Polski zatrzymaliśmy się w Londynie, by lepiej poznać stolicę Wielkiej Brytanii.

Wspólny czas w Walii z naszymi przyjaciółmi przyniósł nam znowu wiele wspaniałych chwil, pozwolił zacieśnić przyjaźnie. Dał nam jeszcze więcej, bo wiele doświadczeń, które możemy wykorzystać w pracy z niepełnosprawnymi, nową wiedzę i umiejętności, nie tylko zawodowe, ale również językowe. Każda wizyta przynosi coś nowego. Z niecierpliwością czekamy na nowe doświadczenia.

Koordynator

Jolanta Lubera