Get Adobe Flash player
Data i czas
RODO

Z okazji Dnia Ziemi w naszej szkole zostały zorganizowane warsztaty ekologiczne pt. ”Alarm dla bioróżnorodności Podkarpacia” , które były prowadzone przez pracowników Podkarpackiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzeszowie. Zajęcia odbywały się  w czterech grupach wiekowych.

Pierwsza część warsztatów odbywała się w terenie, podczas której uczniowie poznawali organizmy żyjące w naszej rzece „Nil” i na łące. Znalezione okazy oglądali za pomocą lupy. Druga część warsztatów prowadzona była w klasie, gdzie uczniowie uczyli się z obsługi mikroskopu. Mieli okazję obserwować różne rośliny i owady w powiększeniu. Pan Maciej, który jest przyrodnikiem w bardzo ciekawy sposób opowiadał o żyjących wokół nas organizmach. Wszyscy uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w warsztatach. Serdecznie dziękujemy panu Maciejowi Kunyszowi oraz wolontariuszom z Hiszpanii i Francji za przybliżenie świata przyrody naszym uczniom.