Get Adobe Flash player
Data i czas
RODO

ZESPÓŁ WOKALNO INSTRUMENTALNY- prowadzący Czesław Łopata

W naszej szkole działa zespół wokalno- instrumentalny. Podczas zajęć uczniowie przygotowują się do różnych konkursów oraz maja okazję do wspólnego muzykowania.

Cel ogólny :

Organizacja sytuacji pobudzających młodzież do aktywności twórczej.

Cele szczegółowe:

* kształtowanie zainteresowań muzycznych,

* rozwijanie umiejętności wokalnych,

* kształtowanie nawyków obcowania z muzyką,

* przygotowanie uczniów do odbioru dzieł muzycznych,

* uczenie tolerancji i szacunku dla dzieł muzycznych,

* kształcenie właściwej postawy wobec własnej kultury i tożsamości narodowej,

* kształcenie umiejętności włączania sztuki muzycznej we własne życie,

* ćwiczenie dykcji i pamięci,

* przygotowanie uczniów do występów przed publicznością,

* kształtowanie umiejętności pracy w grupie,

* stwarzanie uczniom możliwości do odtwórczej i twórczej ekspresji muzycznej,

* rozwijanie wrażliwości estetycznej

II. Zadania:

* emisja głosu,

* kształcenie słuchu,

* kształcenie prawidłowego oddechu przy śpiewie,

* kształcenie słuchu wysokościowego i harmonicznego,

* rytmizowanie tekstów,

* ćwiczenia dykcji,

* nauka gry na wybranych instrumentach perkusyjnych,

* zapoznanie uczniów ze środkami wyrazu artystycznego (tempo, dynamika, artykulacja, barwa głosu),

* ćwiczenia improwizacyjne,

* śpiew indywidualny i zespołowy,

* kształcenie poczucia rytmu poprzez grę na instrumentach.

III. Procedury osiągania celów :

* ćwiczenia emisyjne, oddechowe i na dykcyjne

* nauka podstawowych  technik gry na instrumentach perkusyjnych

* ćwiczenia rytmiczne, tworzenie akompaniamentów perkusyjnych

* śpiewanie utworów w języku polskim

* śpiewanie utworów a cappella oraz z akompaniamentem pianina, gitary

* śpiewanie utworów z profesjonalnymi podkładami

* zajęcia indywidualne z solistami i instrumentalistami

* praca z mikrofonem,

* nagrywanie występów i ich analiza,

* branie udziału w wydarzeniach artystycznych gminy, powiatu

* przygotowywanie uczniów do występów i konkursów.