Get Adobe Flash player
Data i czas
RODO

Terapia oligofrenopedagogiczna ma za zadanie nauczać i wychowywać  dzieci upośledzone umysłowo, na miarę ich indywidualnych możliwości. Dlatego bardzo ważne jest, aby wymagania były dostosowywane do indywidualnych możliwości i stanów emocjonalnych ucznia, jakie wystąpią w danym momencie.
Dziecko wymaga odpowiednio dobranych metod i technik pracy, których głównym celem jest nauczenie dziecka rozumienia informacji płynących z otoczenia.
Metody pracy powinny być tak dobrane, aby próbować przezwyciężać występujące ograniczenia we własnej aktywności i porozumiewaniu się.
Podstawową metodą pracy  jest metoda wzmocnienia pozytywnego – zauważanie wszystkich najdrobniejszych postępów i wyraźne, jednoznaczne ich wzmacnianie.

Cele ogólne:

- Korygowanie, usprawniane i kompensowanie zaburzonych funkcji.

- Rozwijanie umiejętności poznawczych, potrzebnych do należytej orientacji                           
w otoczeniu.

- Zdobywanie umiejętności czytania, pisania, liczenia na miarę możliwości dziecka.

- Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez prowadzenie ćwiczeń usprawniających.

- Rozwijanie zainteresowań,  predyspozycji oraz naturalnej aktywności.

- Przygotowanie dziecka  do w miarę samodzielnego funkcjonowania w środowisku.

- Kształcenie znajomości i umiejętności przestrzegania ogólnie przyjętych norm.

- Wdrożenie do uczestniczenia w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości.