Get Adobe Flash player
Data i czas
RODO

Muzykoterapia jest jedną z form terapii z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 45 minut.

Cele:

- rozwijanie sprawności i koordynacji ruchowej,

- ćwiczenia rozluźniające,

- wyrabianie koordynacji wzrokowo – ruchowo - słuchowej,

- kształcenie orientacji i stosunków przestrzennych, orientacji w czasie       i miejscu,

- rozumienie i zapamiętywanie poleceń,

- wyrabianie szybkiej reakcji na dany bodziec z otoczenia,

- usprawnianie analizy i syntezy słuchowej,

- ćwiczenie funkcji pamięci,

- rozwijanie twórczej aktywności dziecka,

- kształcenie i rozwijanie uwagi dowolnej,

- wybrane ćwiczenia logopedyczne i elementy logorytmiki,

- kształtowanie poczucia rytmu,

- kształcenie wrażliwości słuchowej przez wyrażanie muzyki tańcem,

- odreagowanie napięć psychofizycznych,

- swobodne zachowanie się, odprężenie.

W trakcie zajęć muzykoterapii zaspakajane są następujące potrzeby dziecka:

- kontaktu emocjonalnego - czułości, miłości, bliskości, wyłączności, wzajemnego zaufania, wzajemnego rozumienia się, intymności,

- aktywności psychoruchowej - dotyczącej grania na instrumentach muzycznych, śpiewania, zabawiania się na placu zabaw,

- udzielania sobie wzajemnie pomocy , współdziałania,

- samodzielności, zaradności,

- uznania społecznego, przy nasilonym często poczuciu mniejszej wartości w związku z chorobą,

- ekspresji emocjonalnej, tworzenia pomysłów, uwalniania fantazji.

Zajęcia przeprowadzane są w pięciu etapach:

- Odreagowanie,

- Zrytmizowanie,

- Uwrażliwienie,

- Relaks,

- Aktywizacja.

Przeprowadzane są następujące ćwiczenia:

- Ćwiczenia rytmiczne i metryczne,

- Ćwiczenia dynamiczne i agogiczne, przez zmianę natężenia siły dźwięku i tempa w muzyce

- Ćwiczenia pobudzające i hamujące, mają na celu wyrabianie i usprawnianie orientacji myślowej oraz szybkiej reakcji mięśni.

- Ćwiczenia słuchowe, mają na celu rozwijanie koncentracji uwagi dziecka na poszczególnych rodzajach dźwięków, rozwijania umiejętności różnicowania słyszanych odgłosów, ich siły, szybkości oraz natężenia.

- Ćwiczenia głosowe, to inaczej śpiewanie wyrabiające u dziecka muzykalność oraz rozwijające mowę czynną i bierną.

- Ćwiczenia z zakresu autoorientacji wyrabiające świadomość swojego ciała i orientacji przestrzennej, pomagające rozróżnić miejsce w przestrzeni np. pod, nad, przed, obok, za.

- Ćwiczenia ruchowe, z wykorzystaniem różnorodnej muzyki. Zajęcia polegające na słuchaniu muzyki uspokajającej i relaksującej

- Gra na instrumentach perkusyjnych, takich jak: grzechotka, bębenek, trójkąt, tamburyno, kołatka, itp.