Get Adobe Flash player
Data i czas
RODO

Gimnastyka korekcyjna jest specyficzną formą ćwiczeń, w których ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Stosowane tu zestawy ćwiczeń mają doprowadzić do korekcji postawy ciała.

Cele  główne  gimnastyki  korekcyjnej:

- Korekcja istniejących wad.

- Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała.

- Uświadomienie dziecku i rodzicom istnienia wady i wynikających stąd zagrożeń.

- Wygaszanie istniejącego nawyku i wytworzenie nawyku prawidłowego.

- Unikanie nakazowych ćwiczeń na rzecz świadomego działania   i samodyscypliny w ich  wykonaniu.

- Pozytywne oddziaływanie na własne słabości pod hasłem „ćwiczę, więc wygram”, „nie     potrafię, ale się nauczę”, „nie znam, ale poznam”.

-  Poprawienie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności organizmu dziecka – poprzez ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, zabawy i gry ruchowe  z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady.

- Uaktywnienie układów : narządów ruchu, krążeniowego i oddechowego oraz zainteresowanie środowiska rodzinnego trójtorowym działaniem korekcyjno-kompensacyjnym w dążeniu do założonego celu.

 

Cele  szczegółowe  ćwiczeń  korekcyjnych:

- Korekcja istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile to możliwe, do stanu prawidłowego.

- Wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego.

- Wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo – więzadłowej kręgosłupa.

- Wyrabianie odruchu prawidłowego ustawienia stóp i nawyku prawidłowego chodu.

- Usunięcie dystonii mięśniowej.

- Rozciągnięcie mięśni przykurczonych.

- Wzmacnianie mięśni osłabionych.

- Wdrożenie do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub istniejących u dzieci.

- Zwiększenie pojemności życiowej płuc.

- Umożliwienie uczestniczenia w zajęciach gimnastyki korekcyjnej  wszystkim zakwalifikowanym dzieciom

- Utrzymania stałego kontaktu z rodzicami w/w dzieci.

- Zrozumienie przez ucznia celowości uczenia się i utrwalania zasad i technik ruchu korekcyjnego, na który składa się pozycja wyjściowa, kierunek ruchu i pozycja końcowa.

- Pedagogizacja rodziców w celu eliminowania wszelkich czynników mogących spowodować lub utrwalić wady postawy.