Get Adobe Flash player
Data i czas
RODO

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość korzystania z Sali Doświadczania Świata, która znajduje się w ŚDS w Kolbuszowej. Metoda Snoezelen oddziałuje korzystnie na zaburzone funkcje poznawcze, zmysłowe i fizyczne. Umożliwia odprężenie lub stymulację. Stwarza odpowiednie warunki do chłonięcia, badania i kontrolowania szerokiego zakresu bodźców zmysłowych
w przystępnym otoczeniu. Przez wspólną zabawę z opiekunem zwiększa poczucie zaufania
i odprężenie, dając możliwość cieszenia się doznaniami zmysłowymi.

 

Cel główny i założenia stymulacji polisensorycznej podczas zajęć w Sali

Doświadczania Świata

Głównym celem terapii jest doświadczanie świata zmysłami smaku, wzroku, słuchu,

zapachu, dotyku oraz relaksacja i wyciszenie.

 

Cele szczegółowe:

-  oswojenie z różnymi bodźcami napływającymi z otaczającego świata,

-  likwidowanie zaburzeń sensorycznych,

-  osiąganie stanu relaksacji,

- motywowanie do samodzielnego podejmowania decyzji w praktycznym działaniu,

- pobudzanie aktywności,

-  rozwijanie spostrzegawczości, uwagi, pamięci sensorycznej,

-  nabieranie świadomości własnego istnienia w przestrzeni,

-  poprawienie orientacji w schemacie ciała oraz w przestrzeni,

-  zwiększenie chęć do nawiązywania kontaktu,

- wywołanie zadowolenia i poczucia bezpieczeństwa, ułatwienie pokonywania lęku,

- zwiększenie wrażliwości słuchowej, dotykowej, wzrokowej, smakowej,

-  doskonalenie pracy poszczególnych analizatorów,

-  wpływ na rozwój wyższych funkcji - emocjonalnych, społecznych, komunikacyjnych,

ruchowych i poznawczych.

 

Wykorzystanie różnych pomocy, zarówno będących na wyposażeniu sali jak i samodzielnie przygotowanych przez nauczyciela, daje olbrzymie możliwości prowadzenia efektywnej terapii.

 

Spodziewane efekty:

Uczeń:

- Oswaja się z różnymi bodźcami oddziałującymi na jego zmysły,

- Rozwija procesy poznawcze oraz doskonali pracę poszczególnych analizatorów,

- Nabiera świadomość własnego ciała oraz przestrzeni,

- Potrafi się zrelaksować poprzez dobór odpowiednich bodźców.