Get Adobe Flash player
Data i czas
RODO

Międzynarodowe spotkanie projektowe i Krótkoterminowy program szkoleniowy w Centrul Şcolar Pentru Educație Incluzivă w Cluj-Napoka.

W dniach 7-11 listopada 2016r. dyrektor naszej szkoły wraz z dwoma nauczycielami wzięli udział w Krótkoterminowym szkoleniu dla pracowników. W tym samym czasie odbywało się Międzynarodowe spotkanie projektowe, w którym uczestniczyli koordynator projektu wraz z drugim nauczycielem. Obydwa spotkania zostały zorganizowane przez  Centrul Şcolar Pentru Educație Incluzivă w Cluj-Napoka, w Rumunii. Szkoła ta jest koordynatorem całego projektu „Outdoor learning and sport activities”.

 

Podczas wizyty nauczyciele zapoznali się z funkcjonowaniem i specyfiką szkoły goszczącej oraz systemem edukacji specjalnej w Rumunii. Zwiedzili ośrodki  dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz dla autystów. Poznawali kulturę i historię miasta Cluj Napoka oraz regionu.

Nauczyciele podczas szkoleń czynnie uczestniczyli w aktywnościach sportowych z udziałem uczniów niepełnosprawnych i ich kolegów ze szkół ogólnodostępnych.  Miały miejsce szkolenia z zakresu gier i zabaw ruchowych, w nawiązaniu do tytułu projektu „Outdoor learning and sport activities”. Odbyły się następujące aktywności:

  • „Running, smiling and Winding a New friend” – pokonywanie tor przeszkód w parach,
  • „Bocce game, an opportunity for socialization!” – gra w bocce w mieszanych grupach,
  • „Searching for treasures and new friends!” – poszukiwanie skarbów ukrytych w terenie.

Podczas zajęć szkoleniowych nauczyciele ze wszystkich krajów mogli poznać nowe metody i formy pracy z uczniami niepełnosprawnymi we współpracy z uczniami ze szkół ogólnodostępnych. Obserwowali ich zachowania, zakres współpracy oraz nastawienie uczniów do siebie. Uczyli się jak prowadzić tego typu zajęcia w swoich szkołach i jak je wykorzystać w ramach aktywności na świeżym powietrzu. Mieli możliwość wymiany doświadczeń w tym zakresie oraz dyskusji. Uczestniczyli także w wystawie prac uczniów ze szkół ogólnodostępnych na temat „Jak widzę Twój świat?” ukazującej postawę wobec kolegów ze specjalnymi potrzebami.

Koordynator wraz z drugim nauczycielem brali udział w spotkaniu projektowym, podczas którego omawiane były aspekty dotyczące realizacji projektu przez wszystkie szkoły. Koordynator projektu przedstawił zadania poszczególnych krajów co następnie przedyskutowane było przez wszystkich członków spotkania. Omawiano sposoby komunikacji i jej częstotliwość. Ważnym punktem była dyskusja na temat budżetu, rezultatów projektu oraz ich upowszechniania. Uczestnicy wybrali  logo naszego projektu spośród trzech koncepcji przygotowanych przez uczniów ze szkoły włoskiej i zaprezentowanych przez koordynatora z tej instytucji. Poszczególni koordynatorzy opracowali kontrakt obowiązujących zasad i norm oraz wartości, o których należy pamiętać podczas realizacji zadania. Zaplanowano również harmonogram przyszłych wizyt.

W ostatnim dniu nauczyciele uczestniczący w szkoleniu oraz w międzynarodowym spotkaniu projektowym brali udział w ewaluacji dotyczącej wizyty i otrzymali certyfikaty udziału.