Get Adobe Flash player
Data i czas
RODO

 

W dniach 8 – 12 maja 2017r. odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Projektowe i Krótkoterminowy Program Szkoleniowy w IC Ninni Cassarà w Partinico na Sycylii. To kolejna wizyta w ramach projektu Erasmus+ “Outdoor learning and sport activities” realizowanego w naszej szkole.

3 nauczycieli brało udział w szkoleniach mających na celu ukazanie nauczania włączającego uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w szkołach ogólnodostępnych. Szkolenia te, zgodnie z założeniem projektu dotyczyły form i metod wykorzystywanych na zajęciach sportowych, w których mogą brać udział również uczniowie ze szczególnymi potrzebami. Pedagodzy poznawali dyscypliny, które będą mogli wykorzystać w swojej pracy: kolarstwo, szachy w plenerze, yoga, vortex i inne. Pokazano jak wielką role przywiązuje się w szkole włoskiej do relaksacji uczniów oraz zajęć w plenerze. Podkreślano również rolę uczniów pełnosprawnych we wsparciu ich kolegów ze specjalnymi potrzebami. Uczniowie szkoły podczas wspólnych spotkań prezentowali swoje uzdolnienia i umiejętności nie tylko sportowe, ale również artystyczne. Koordynator i nauczyciel uczestniczący w spotkaniu projektowym wraz z przedstawicielami krajów partnerskich ustalali przyszłe spotkania oraz dyskutowali nad stroną Facebook i eTwinning projektu oraz sprawną komunikacją między koordynatorami. Ponadto wszystkie szkoły prezentowały filmy video ukazujące aktywności uczniów przy współpracy z rodzicami oraz uczniami szkół ogólnodostępnych. Działania te realizowane były w każdej szkole biorącej udział w przedsięwzięciu. Na koniec planowano upowszechnianie rezultatów projektu.

 

Ponadto obydwie grupy nauczycieli zapoznane zostały ze specyfiką szkoły przyjmującej, edukacją we Włoszech oraz zwiedziły inne szkoły zajmujące się nauczaniem włączającym. Odbyło się spotkanie z burmistrzem miasta Partinico. Uczestnicy spotkania zapoznali się z historią i kulturą najbliższego regionu prezentowaną przez uczniów szkoły w języku angielskim.

Wizyta na Sycylii była trzecim spotkaniem wszystkich partnerów w ramach projektu. Był to czas nowych doświadczeń, nowych znajomości oraz wielu wzruszeń. Każde spotkanie wnosi coś nowego, coś niepowtarzalnego. I tym razem było tak samo. Wszystkie “nowości” postaramy się wykorzystać w pracy z naszymi uczniami.