Get Adobe Flash player
Data i czas
RODO

Cele programowe, edukacyjne i wychowawcze:

1. Kształtowanie aktywnej postawy twórczej w zakresie tworzenia własnych prac plastycznych i inspirowania się twórczością artystów malarzy, rzeźbiarzy, grafików.

2. Rozwijanie wyobraźni fantazji i kreatywności uczniów w tworzonych kompozycjach, różnorodności stosowanych środków wyrazu artystycznego.

3. Działania plastyczne w różnych materiałach technikach i formach, udział w konkursach plastycznych.

4. Poznanie otaczającego ucznia krajobrazu kulturowego, sztuki ludowej, poczucia wartości najbliższego dziedzictwa kulturowego.

5. Wykształcenie potrzeb aktywności twórczej i ekspresji własnej, jako sposób wyrażania siebie.