Get Adobe Flash player
Data i czas
RODO

Nazwa instytucji

Adres i telefon


1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kolbuszowej


ul. 11- go Listopada 10

36 – 100 Kolbuszowa

tel. 17 22 71 156


2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolbuszowej (PCPR)


ul. 11 – go Listopada 10

36 – 100 Kolbuszowa

tel. 17 22 75 817


3. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbuszowej


ul. Obrońców Pokoju 21A

36 – 100 Kolbuszowa

tel. 17 22 71 133


4. Poradnia Zdrowia Psychicznego, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ESS – MED” w Kolbuszowej Dolnej


ul. Tyszkiewiczów 6

36 – 100 Kolbuszowa Dolna

tel. 17 22 71 263


5. Centrum Psychiatrii „ANIMA”

w Rzeszowie


ul. Grabskiego 8

tel. 17 71 70 761

17 71 70 762


6. Poradnia Leczenia Uzależnień Centrum Rozwoju Osobowości „KARAN”

w Rzeszowie


ul. Szopena 17

tel. 17 862 13 14

17 852 69 197. SP ZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie


ul. Kochanowskiego 17

tel. 17 858 11 81


8. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie


ul. Siemieńskiego 17

tel. 17 861 16 40


Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”


801 120 002


Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży


116 111