Get Adobe Flash player
Data i czas
RODO

Miłym akcentem na zakończenie roku szkolnego 2012/2013 dla naszej szkoły była informacja z Narodowej Agencji o zaakceptowaniu wniosku napisanego przez nas i naszych partnerów w ramach programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”, którego jedną z akcji jest Wielostronny Partnerski Projekt Szkół  - Comenius.

Pierwszym krokiem wzięcia udziału w programie było znalezienie placówek oświatowych w Europie zajmujących się edukacją osób niepełnosprawnych.  Partnerami szkoły specjalnej zostały szkoły o tej samej specyfice z Rumunii, Węgier, Walii oraz Turcji.

Kolejnym krokiem było napisanie wspólnego projektu wszystkich szkół. Głównym koordynatorem projektu ze względu na swoje doświadczenie została szkoła w Rumunii, jednak głównym pomysłodawcą jego tematu oraz form realizacji  był Zespół Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej. Po wielogodzinnej pracy pod przewodnictwem powstałego zespołu kierującego przedsięwzięciem, w którego skład wchodzą: dyrektor szkoły Marzena Mytych, koordynator Jolanta Lubera oraz Alina Dziuba i Paweł Żądło, powstał projekt w języku angielskim „Formy działalności artystycznej w rozwoju osób niepełnosprawnych” (ang. Forms of artistic activities in the development of disabled people).

Celem projektu jest włączenie osób niepełnosprawnych pomiędzy 14 a 20 rokiem życia w działania artystyczne w procesie edukacyjnym i terapeutycznym oraz wymiana doświadczeń między nauczycielami partnerskich krajów na płaszczyźnie wdrożonej aktywności artystycznej (muzyka, taniec, teatr, fotografia, plastyka), a także promocja szkoły na forum europejskim. Uczniowie jak i nauczyciele będą mieli możliwość poznania języka i kultury zaprzyjaźnionych państw.

Projekt trwa od 1 sierpnia 2013r. do 31 lipca 2015r. w tym czasie odbywać się będą spotkania nauczycieli i uczniów w partnerskich krajach zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Przewidziane są 24 wyjazdy zagraniczne dla nauczycieli i uczniów ZSS w Kolbuszowej Dolnej, na które szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 20 000 euro. Pierwsze integracyjne spotkanie odbędzie się już w październiku tego roku w Rumunii, a Kolbuszowa będzie gościć swoich przyjaciół w grudniu 2013r. Podczas realizacji projektu będą powstawały produkty końcowe, a finałowe spotkanie wszystkich zaprzyjaźnionych instytucji będzie miało miejsce w Kolbuszowej Dolnej, w maju 2015r. podczas IV Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Piosenka jest dobra na wszystko”.

Zapraszamy wszystkich do śledzenia działań związanych z realizacją projektu Comenius na stronie internetowej ZSS w Kolbuszowej Dolnej.